sobota, 1 stycznia 2011

Sacred Legacy (Maldives- Thrash/Progressive Metal)


Formed: 2006
Country: Maldives
City: Male
Genre: Thrash/Progressive Metal
Status: Active

Members:

Bloody- voc
Shahyd- g
Azoo- g, kybds
Azzam- bg
Wadde - Drums


Ex Members:

Shamoon- voc
Fathy- g
Mabee- g
Afu- bg
Jessy- bg
Riley- bg
Ayya- bg
Azyn- dr
Dhai- dr
Mukey- dr
Hamdhu- dr

Discography:

Apocalypse (2007)Undying Heart (2008)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz